Interpellaties
PDF 97kWORD 17k
12 april 2017
G-000004/2017

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat G-000004/2017

aan de Commissie

Artikel 130 ter van het Reglement

Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec


  Betreft:  Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

De laatste weken verschijnen verontrustende berichten over laakbare handelspraktijken in Braziliaanse vleesverwerkende bedrijven. Blijkt dat de grootste vleesconcerns jarenlang wereldwijd rundvlees en vlees van pluimvee hebben geëxporteerd dat niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. Bedorven vlees zou bewerkt zijn met chemicaliën, het vleesvolume zou zijn vergroot door toevoeging van karton en in enkele stalen zijn ook sporen ontdekt van salmonella. Al deze verboden ingrepen zouden onopgemerkt zijn gebleven door de Braziliaanse controleorganen als gevolg van corruptie.

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis heeft op 3 april 2017 in de plenaire vergadering van het Europees Parlement verklaard dat de EU de strengste voedselveiligheidsnormen ter wereld heeft. Desondanks hebben de nationale controleorganen van de lidstaten diverse vaststellingen gedaan van bedorven of kwalitatief ontoereikende vleesproducten die op de Europese interne markt zijn gekomen.

Doordat commissaris Andriukaitis geen definitieve antwoorden heeft verstrekt op de vragen van de AGRI-commissie, blijft twijfel bestaan over de veiligheid van levensmiddelen die op de Europese markt worden ingevoerd.

Oorspronkelijke taal van de vraag: SK
Juridische mededeling - Privacybeleid