Interpelări
PDF 195kWORD 18k
12 aprilie 2017
G-000004/2017

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000004/2017

adresată Comisiei

Articolul 130b din Regulamentul de procedură

Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec


  Subiect:  Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

În ultimele săptămâni au fost semnalate practici comerciale ilicite ale întreprinderilor braziliene de prelucrare a cărnii. Se pare că cele mai mari instalații de prelucrare a cărnii au exportat de mai mulți ani carne de vită și de pasăre în restul lumii. Carnea alterată, se afirmă, ar fi fost prelucrată utilizându-se produse chimice, volumul său ar fi fost mărit folosindu-se carton și, în anumite cazuri, ar fi conținut chiar urme de salmonela. Se afirmă că toate aceste practici ilicite ar fi trecut neobservate de către agențiile de monitorizare braziliene din cauza corupției.

Comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a relatat Parlamentului European la 3 aprilie 2017 că UE are cele mai ridicate standarde în materie de siguranță alimentară și, cu toate acestea, agențiile naționale de monitorizare ale statelor membre au descoperit numeroase cazuri de produse din carne alterate sau sub standardele de calitate care au ajuns pe piața unică.

Având în vedere că comisionarul Andriukaitis nu a fost în măsură să ofere răspunsuri complete la întrebările puse de Comisia AGRI, persistă îndoieli cu privire la siguranța produselor alimentare importate pe piața europeană.

Limba originală a întrebării: SK
Aviz juridic - Politica de confidențialitate