Interpelacije
PDF 191kWORD 18k
12. april 2017
G-000004/2017

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo G-000004/2017

za Komisijo

Člen 130b poslovnika

Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec


  Zadeva:  Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

V zadnjih nekaj tednih se širijo poročila o nezakonitih trgovinskih praksah, ki jih uporabljajo brazilska podjetja za predelavo mesa. Kaže, da je največje podjetje za predelavo mesa že več let drugam po svetu izvažal meso in perutnino, ki nista ustrezala standardom. Po trditvah naj bi pokvarjeno meso predelali z uporabo kemikalij, povečali njegovo količino s kartonom, v nekaterih primerih pa je celo vsebovalo sledove salmonele. Vse te nezakonite prakse naj bi brazilske nadzorne agencije spregledale zaradi korupcije.

Evropski komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je Evropskem parlamentu dne 3. aprila 2017 zatrdil, da ima EU najvišje standarde varnosti hrane na svetu, vendar so nadzorne agencije držav članic odkrile več primerov pokvarjenih ali neustreznih mesnih proizvodov, ki so prišli na enotni trg.

Glede na to, da komisar Vytenis Andriukaitis ne mogel dati celovitega odgovora na vprašanja, ki jih je predložil Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, obstajajo dvomi glede varnosti živilskih proizvodov, uvoženih na evropski trg

Izvirni jezik vprašanja: SK
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov