Interpelace
PDF 198kWORD 17k
21. července 2017
G-000009/2017

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou G-000009/2017

Komisi

článek 130b jednacího řádu

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Předmět:  požáry letošního léta v Evropské unii

Na začátku léta roku 2017 vypukla v EU celá řada zničujících požárů, zejména v Portugalsku, Chorvatsku, Francii, Španělsku a Řecku, které si vyžádaly lidské životy a způsobily značné hmotné škody.

Pro členské státy, zejména příjemce prostředků z Fondu soudržnosti, není snadné čelit potížím s tak rozsáhlými požáry pouze vlastními prostředky, a proto potřebují solidaritu a pomoc Společenství.

Kromě toho, jako se zdůrazňuje ve zprávě Evropského účetního dvora ze dne 24. února 2015[1], finanční prostředky EU určené na prevenci lesních požárů a na obnovu lesů poškozených přírodními katastrofami a požáry nejsou dostatečně dobře řízeny.

Evropská unie nemá žádné zvláštní právní předpisy, které by se zabývaly otázkou požárů a sucha.

Má proto Komise v úmyslu:

  uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) a použít je flexibilně k řešení závažných škod způsobených požáry?

  zahájit evropské intervenční mechanismy vytvořením náležitých právních a rozpočtových nástrojů, zejména prostřednictvím subjektu Společenství pro ochranu lesů?

  předložit konkrétní návrhy směrnic pro boj proti požárům a suchu v EU, které by například stanovily zavedení zemědělských dotací určených na zřízení a údržbu protipožárních průseků, aby se dosáhlo lepší koordinace mezi politikami členských států v této oblasti a lepšího využívání nástrojů Společenství, které jsou k dispozici?

[1]   Zvláštní zpráva č. 24/2014 s názvem „Je podpora EU určená na prevenci škod způsobených v lesích požáry a přírodními katastrofami a na obnovu lesů dobře řízena?“

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí