Trasnálacha
PDF 190kWORD 19k
21 Iúil 2017
G-000009/2017

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000009/2017

ar an gCoimisiún

Rule 130b

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Ábhar:  Tinte san Aontas Eorpach an samhradh seo

I dtús an tsamhraidh in 2017 bhí go leor tinte millteacha in AE, go háirithe san Iodáil, sa Phortaingéil, sa Chróit, sa Fhrainc, sa Spáinn agus sa Ghréig, tinte a mharaigh daoine agus a rinne damáiste forleathan do mhaoin.

Is minic is deacair leis na Ballstáit, go háirithe tairbhithe an Chiste Comhtháthaithe, dul i ngleic le tinte chomh mór sin leo féin, agus mar sin tá dlúthpháirtíocht agus cúnamh ón gComhphobal ag teastáil uathu.

Thairis sin, mar a cuireadh chun suntais i dtuarascáil ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa an 24 Feabhra 2015[1], níl bainistiú sách maith á dhéanamh ar chistiú AE maidir le tinte foraoise a chosc agus foraoisí a ndéantar damáiste dóibh ag tubaistí nadúrtha agus tinte a athbhunú.

Níl aon reachtaíocht shonrach AE ann chun dul i ngleic le tinte agus le triomach.

Mar sin, an bhfuil sé de rún ag an gCoimisiún:

  Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) a chur ar fáil agus a chur i bhfeidhm go solúbtha chun dul i ngleic leis an damáiste tromchúiseach atá déanta ag tinte?

  sásraí idirghabhála Eorpacha a sheoladh tríd na hionstraimí dlíthiúla agus buiséadacha iomchuí a chruthú, go háirithe le comhlacht Comhphobail um fhoraoisí a chosaint?

  tograí sonracha a thíolacadh le haghaidh treoracha maidir le tinte agus triomach in AE a chomhrac, amhail cabhair talmhaíochta chun toitbhearnaí a bhunú agus a chothabháil, chun comhordú níos fearr ar bheartais na mBallstát maidir leis an ábhar a bhaint amach agus chun an leas is fearr a bhaint as na hionstraimí Comhphobail atá ar fáil?

[1]   Tuarascáil Speisialta Uimh. 24/2014 dar teideal ‘An bhfuil bainistiú maith á dhéanamh ar thacaíocht AE chun tinte foraoise a chosc agus foraoisí a ndéantar damáiste dóibh ag tubaistí nadúrtha agus tinte a athbhunú?’

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais