Interpellációk
PDF 197kWORD 18k
2017. július 21.
G-000009/2017

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: G-000009/2017

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 130b. cikke

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Tárgy:  Az Európai Unióban idén nyáron pusztító tűzvészekről

2017 kora nyarán az EU-ban, nevezetesen Olaszországban, Portugáliában, Horvátországban, Franciaországban, Spanyolországban és Görögországban nagy kiterjedésű tűzvészek pusztítottak haláleseteket és jelentős anyagi károkat okozva.

A tagállamok, különösen a Kohéziós Alap kedvezményezettjei számára gyakran okoz nehézséget, hogy az ilyen nagy kiterjedésű tűzvészekkel egyedül nézzenek szembe, ezért közösségi szolidaritásra és támogatásra van szükségük.

Továbbá, ahogy azt a Számvevőszék 2015. február 24-i jelentésében[1] kiemelte, az erdőtüzek megelőzésére, valamint a tűz és a természeti katasztrófák okozta erdőkárok helyreállítására nyújtott uniós támogatás irányítása nem megfelelő.

A tűzvészek és az áradások elleni védekezésre vonatkozóan nincsenek külön uniós jogszabályok.

Szándékában áll-e ezért a Bizottságnak:

  mobilizálni az Európai Unió Szolidaritási Alapját (EUSZA) és rugalmasan alkalmazni azt a tűzvészek által okozott súlyos károk kezelésére?

  megfelelő jogi és költségvetési eszközök, különösen pedig egy, az erdővédelemért felelős közösségi szerv kialakítása révén európai beavatkozási mechanizmusokat indítani?

  az uniós tűzvészek és szárazság elleni küzdelemre ‒ például tűzvédelmi pászták létesítésére és karbantartására irányuló mezőgazdasági támogatás nyújtása révén ‒ vonatkozó irányelvekre irányuló konkrét javaslatokat benyújtani annak érdekében, hogy az e területre vonatkozó tagállami politikák között hatékonyabb koordinációt lehessen elérni, és a lehető legjobban ki lehessen használni a rendelkezésre álló közösségi eszközöket?

 

[1]   24/2014. számú különjelentés: „Megfelelő-e a tűz és a természeti katasztrófák okozta erdőkárok megelőzésére és helyreállítására nyújtott uniós támogatás irányítása?”

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat