Interpelări
PDF 194kWORD 19k
21 iulie 2017
G-000009/2017

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000009/2017

adresată Comisiei

Articolul 130b din Regulamentul de procedură

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Subiect:  Incendiile din Uniunea Europeană din această vară

La începutul verii 2017, UE a suferit un val de incendii devastatoare, în special în Italia, Portugalia, Croația, Franța, Spania și Grecia, care au condus la pierderi de vieți și daune materiale la scară largă.

Statele membre, în special cele care beneficiază de Fondul de coeziune, întâmpină dificultăți în a combate singure incendiile la o astfel de scară și, prin urmare, au nevoie de solidaritatea și asistența comunitară.

În plus, după cum s-a subliniat în raportul Curții de Conturi Europene din 24 februarie 2015[1], finanțarea acordată de UE pentru prevenirea incendiilor forestiere și pentru repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii și de dezastre naturale nu este suficient de bine gestionată.

Nu există nicio legislație europeană specifică privind combaterea incendiilor și a secetei.

Prin urmare, intenționează Comisia:

  să mobilizeze Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) și să îl aplice în mod flexibil pentru a repara pagubele importante provocate de incendii?

  să lanseze mecanisme de intervenție europene prin crearea unor instrumente juridice și bugetare adecvate, în special prin intermediul unui organism comunitar pentru protecția pădurilor?

  să prezinte propuneri specifice de directive pentru combaterea incendiilor și a secetei în UE, cum ar fi ajutoarele pentru agricultură în vederea creării și a întreținerii unor linii somiere, pentru o mai bună coordonare a politicilor statelor membre în acest domeniu și utilizarea optimă a instrumentelor comunitare disponibile?

[1]   Raportul special nr. 24/2014 intitulat „Este bine gestionat sprijinul acordat de UE pentru prevenirea și repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii și de dezastre naturale?”

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate