Interpelacije
PDF 191kWORD 17k
21. julij 2017
G-000009/2017

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo G-000009/2017

za Komisijo

Člen 130b poslovnika

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Zadeva:  Požari letos poleti v Evropski uniji

Letos zgodaj poleti je EU prizadela vrsta katastrofalnih požarov, zlasti v Italiji, na Portugalskem, Hrvaškem, v Franciji, Španiji in Grčiji, ki so povzročili smrtne žrtve in veliko gmotno škodo.

Države članice, zlasti upravičenke do sredstev iz Kohezijskega sklada, se pogosto težko same spopadajo s tako obsežnimi požari, zato potrebujejo solidarnost in pomoč Unije.

Poleg tega, kot je poudarjeno v poročilu Evropskega računskega sodišča z dne 24. februarja 2015[1], se sredstva EU za preprečevanje gozdnih požarov in obnavljanje gozdov, ki so bili poškodovani v naravnih nesrečah in požarih, ne upravljajo dovolj dobro.

Nimamo posebne evropske zakonodaje za boj proti požarom in suši.

Ali Komisija namerava:

  mobilizirati sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije in jih prožno uporabiti, da bi odpravili veliko škodo, ki so jo povzročili požari?

  sprožiti evropske intervencijske mehanizme z vzpostavitvijo ustreznih pravnih in proračunskih instrumentov, zlasti prek organa Unije za zaščito gozdov?

  predstaviti posebne predloge direktiv za boj proti požarom in suši v EU, ki bi na primer določale kmetijsko pomoč za vzpostavitev in vzdrževanje protipožarnih presek, da bi se dosegla bolj usklajena politika držav članic na tem področju in čim boljše uporabili razpoložljivi instrumenti Unije?

[1]   Posebno poročilo št. 24/2014 „Ali je bilo upravljanje podpore EU za preprečevanje in obnavljanje škode v gozdovih, ki so jo povzročili požari in naravne nesreče, dobro?“

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov