Trasnálacha
PDF 178kWORD 16k
28 Feabhra 2018
G-000002/2018

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000002/2018

ar an gCoimisiún

Rule 130b

Ivan Jakovčić

thar ceann an Ghrúpa ALDE


  Ábhar:  Staid thionscal longthógála na hEorpa

Bhí tionscal na longthógála agus tionscal trealaimh mhuirí i measc na dtionscal ba thábhachtaí agus ba straitéisí le blianta fada anuas san Eoraip, tionscadail a fhostaíonn thart ar 450 000 duine i mBallstáit an Aontais Eorpaigh. Tá siad tábhachtach ó thaobh na heacnamaíochta agus na sochaí de, ag soláthar fostaíochta ar ardchaighdeán do chuideachtaí móra agus do FBManna agus ag rannchuidiú leis an mbonneagar tionsclaíoch réigiúnach. Tá thart ar 150 longchlós san Eoraip, a bhfuil go leor díobh gníomhach ar an margadh domhanda, agus tá thart ar 6% de sciar an mhargaidh acu ó thaobh tonnáiste de.

Tá náisiúin longthógála na hEorpa rólag chun déileáil leis an mbrú iomaíoch ón Áis, go háirithe ón tSín agus ón gCóiré Theas, a bhfuil straitéisí longthógála náisiúnta spriocdhírithe i bhfeidhm ag na tíortha ann.

Ag leanúint ar aghaidh ó thionscnamh LeaderSHIP 2020, an bhfuil plean sonrach ag an gCoimisiún straitéis thionsclaíoch iomlánaíoch a cruthú d’earnáil longthógála agus trealaimh mhuirí san Eoraip chun tacú le hiomaíochas fadtéarmach, le hinbhuanaitheacht eacnamaíochta agus le fás na hearnála tábhachtaí sin?

An bhfuil bearta nithiúla á nglacadh ag an gCoimisiún chun tacú leis na buntáistí iomaíocha ardteicneolaíochta agus ardluacha a bhaineann le longthógáil Eorpach, agus chun na buntáistí sin a chaomhnú?

An bhfuil beartas soiléir agus bearta i bhfeidhm ag an gCoimisiún chun díriú ar bhagairtí ó iomaíocht éagórach idirnáisiúnta agus ar an easpa rialacha trádála domhanda?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 19 Iúil 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais