Interpelacje
PDF 187kWORD 16k
28 lutego 2018
G-000002/2018

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000002/2018

do Komisji

art. 130b Regulaminu PE

Ivan Jakovčić

w imieniu grupy ALDE


  Przedmiot:              Sytuacja w europejskim przemyśle stoczniowym

Sprzęt morski i przemysł stoczniowy od dziesięcioleci należą do najważniejszych i najbardziej strategicznych sektorów przemysłu europejskiego, zatrudniających około 450 000 osób w państwach członkowskich UE. Sektory te są ważne zarówno z gospodarczego, jak i społecznego punktu widzenia, ponieważ zapewniają wysokiej jakości miejsca pracy dla dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz przyczyniają się do rozwoju regionalnej infrastruktury przemysłowej. W Europie istnieje około 150 dużych stoczni, z których wiele działa na rynku światowym, a ich udział w rynku wynosi około 6% pod względem tonażu.

Kraje przemysłu stoczniowego w Europie są zbyt słabe, aby poradzić sobie z presją konkurencji wywieraną przez Azję, w szczególności przez Chiny i Koreę Południową, gdzie przyjęto ukierunkowane krajowe strategie dotyczące przemysłu stoczniowego.

Czy w związku z inicjatywą LeaderSHIP 2020 Komisja przygotowała szczegółowy plan na rzecz opracowania całościowej strategii przemysłowej dla europejskiego sektora morskiego i stoczniowego w celu wspierania długoterminowej konkurencyjności, stabilności gospodarczej i rozwoju tego ważnego sektora?

Czy Komisja podejmuje konkretne działania w celu zachowania i wspierania zaawansowanych technologicznie i wysokowartościowych przewag konkurencyjnych europejskiego przemysłu stoczniowego?

Czy Komisja opracowała jasną politykę i środki zwalczania zagrożeń związanych z nieuczciwą konkurencją międzynarodową i brakiem zasad handlowych na szczeblu światowym?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności