Zastupnička pitanja
PDF 191kWORD 17k
21. ožujka 2018.
G-000003/2018

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom G-000003/2018

upućeno Komisiji (potpredsjednici/Visokoj predstavnici)

članak 130.b

Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei


  Predmet:  VP/HR - Odgovor EU-a na seksualno neprimjereno ponašanje u organizacijama za pružanje pomoći

 Odgovor na plenarnoj sjednici 

Nedavno je na vidjelo izašlo nekoliko slučajeva seksualnog zlostavljanja i neprimjernog ponašanja u međunarodnim organizacijama za pružanje pomoći. Ti slučajevi obuhvaćaju seksualno iskorištavanje sirijskih izbjeglica koje su počinile osobe zadužene za pružanje pomoći u ime UN-a i poznatih međunarodnih organizacija.

Nekoliko je zemalja, uključujući Nizozemsku i Ujedinjenu Kraljevinu, najavilo pokretanje istraga o financijskim sredstvima koje pružaju tim i drugim međunarodnim organizacijama te poduzimanje mjera za sprečavanje sličnih situacija u budućnosti. Koristeći se svojim instrumentima za vanjsko financiranje i Europskim razvojnim fondom, Europska unija pruža milijarde eura pomoći trećim zemljama posredstvom međunarodnih organizacija, ali i drugih kanala.

1.  Hoće li potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica naložiti provedbu temeljite istrage kako bi se utvrdilo jesu li se sredstvima EU-a izravno ili neizravno financirale organizacije za koje je utvrđeno seksualno zlostavljanje?

2.  Kako potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica namjerava odgovoriti na slučajeve zlostavljanja koji su nedavno izašli na vidjelo? U cilju suzbijanja i sprječavanja seksualno neprimjerenog ponašanja unutar međunarodnih organizacija za pružanje pomoći, postoji li mogućnost uvrštenja smjernica u okvir instrumenata EU-a za vanjsko financiranje, čime bi se financiranje strogo uvjetovalo time da se korisnici sredstava pridržavaju načela, nadzora, smjernica i odgovornosti te da redovito izvještavaju o tom pitanju?

3.  Hoće li potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica razmotriti suradnju s državama članicama kao što je Nizozemska kako bi se u trećim zemljama, uključujući u kriznim područjima, uspostavile kontaktne točke za žrtve zlostavljanja?

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 23. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti