Запитвания
PDF 187kWORD 17k
26 април 2018 г.
G-000004/2018

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000004/2018

до Комисията

Член 130б от Правилника за дейността

Jörg Meuthen

от името на групата EFDD


  Относно:  Отбелязване на Международния ден на семейството (15 май)

 Отговор по време на пленарно заседание 

Чрез своята Резолюция A/RES/47/237 Общото събрание на ООН обяви 15 май за Международен ден на семейството (МДС) на ООН. МДС отразява значението, което международната общност отдава на семейството. Ежегодното отбелязване на МДС през 2018 г. на тема „Семейството и приобщаващи общества“ ще разгледа ролята на семейството в постигането на напредък по Цел за устойчиво развитие № 16 от гледна точка на „насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие“. МДС има официален символ, който може да се използва за поставяне върху знаме.

1.  Каква е позицията на Комисията относно международните организации, имащи отношение към въпросите, свързани със семейството, и какви дейности подготвя Комисията за отбелязването на МДС през настоящата година?

2.  Кои са НПО – партньори на Комисията в разработването, определянето, насърчаването и прилагането на политиките на Комисията по въпросите, свързани със семейството?

3.  Официалният символ на ООН за МДС представлява плътен зелен кръг с изображение в червено. Изображението се състои от елементи от обикновени рисунки на сърце и къща. Това показва, че семействата образуват центъра на обществото и предоставят на хората от всички възрасти стабилен дом, който им дава опора. Комисията ще постави ли официалния банер на МДС на ООН във всички помещения на Комисията на 15 май?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 23 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност