Interpelace
PDF 188kWORD 16k
26. dubna 2018
G-000004/2018

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou G-000004/2018

Komisi

článek 130 b jednacího řádu

Jörg Meuthen

za skupinu EFDD


  Předmět:  Oslavy Mezinárodního dne rodiny (15. květen)

 Odpověď na plenárním zasedání 

Rezolucí A/RES/47/237 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 15. květen Mezinárodním dnem rodiny. Mezinárodní den rodiny odráží význam, jaký mezinárodní společenství připisuje rodině. U příležitosti každoročních oslav tohoto dne, jejichž tématem je v roce 2018 „Rodina a inkluzivní společnost“, se budeme zamýšlet nad tím, jak rodina přispívá k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 16, pokud jde o „podporu mírových a inkluzivních společností za účelem udržitelného rozvoje“. Mezinárodní den rodiny má oficiální symbol, který je možné použít na vlajce.

1.  Jaký postoj zastává Komise v mezinárodních organizacích v souvislosti s rodinnými otázkami a jaké akce připravuje u příležitosti letošních oslav?

2.  Se kterými nevládními organizacemi spolupracuje Komise při přípravě politik týkajících se rodiny, při rozhodování o nich a při jejich prosazování a provádění?

3.  Oficiálním symbolem OSN pro Mezinárodní den rodiny je zelený kruh s červeným grafickým prvkem uprostřed, který představuje zjednodušenou kresbu srdce a domu. Je tak vyjádřením toho, že rodina je středem společnosti a poskytuje stabilní a podpůrné prostředí pro osoby všech věkových skupin. Vyvěsí Komise dne 15. května oficiální vlajku Mezinárodního dne rodiny na všech svých pracovních místech?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 23. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí