Interpelace
PDF 198kWORD 17k
30. května 2018
G-000005/2018

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou G-000005/2018

Komisi

článek 130 b jednacího řádu

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Předmět:  Porušování základních lidských práv žen v Pákistánu

Dne 10. dubna 2018 polil třicetiletý muž muslimského vyznání Rizwan Gujjar 25letou křesťanku Asmu Yacoobovou kyselinou a zapálil ji poté, co odmítla konvertovat k islámu a vdát se za něj. Jelikož její zranění bylo velmi vážné, zemřela v nemocnici.

Případ Asmy Yacoobové je jen jedním příkladem toho, jak se v Pákistánu zachází s křesťanskými dívkami. Z unijního posouzení Pákistánu[1] pro účely GSP+ vyplývá, že počet únosů, znásilnění a nucených náboženských konverzí, jejichž oběťmi jsou většinou nezletilé ženy a dívky, je odhadován na tisíc případů ročně. Závažné násilí páchané na křesťankách má různé formy, od vražd po sexuální násilí, domácí násilí, útoky kyselinou, únosy a obtěžování. Shromáždění provincie Sindh, kde dochází k většině těchto případů, učinila důležitý krok k řešení tohoto problému tím, že přijala zákon o ochraně menšin. Avšak kvůli protestům konzervativních náboženských skupin nenabyl tento zákon dosud účinnosti.

Jakým způsobem zajišťuje Komise odstraňování všech forem násilí a prosazování základních lidských práv žen, zejména lidských práv křesťanek a příslušnic ostatních menšin?

Zváží Komise tyto skutečnosti a přehodnotí postavení Pákistánu v rámci GSP+?

[1]   http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 23. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí