Επερωτήσεις
PDF 210kWORD 18k
30 Μαΐου 2018
G-000005/2018

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000005/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130β του Κανονισμού

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Θέμα:              Παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο Πακιστάν

Στις 10 Απριλίου 2018, η 25χρονη Χριστιανή Asma Yacoob, δέχθηκε επίθεση με οξύ και στη συνέχεια πυρπολήθηκε από τον 30χρονο Μουσουλμάνο Rizwan Gujjar, μετά από την άρνησή της να προσχωρήσει στο Ισλάμ και να τον παντρευτεί. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, πέθανε στο νοσοκομείο.

Η περίπτωση της Yacoob είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα της μεταχείρισης που υφίστανται τα κορίτσια της χριστιανικής κοινότητας στο Πακιστάν. Με βάση την αξιολόγηση του Πακιστάν που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του συστήματος ΣΓΠ+ της ΕΕ[1], ο αριθμός των απαγωγών, των βιασμών και των περιπτώσεων εξαναγκασμού σε αλλαγή θρησκεύματος ως επί το πλείστον ανήλικων γυναικών και κοριτσιών εκτιμάται σε περίπου 1 000 ανά έτος. Οι σοβαρές πράξεις βίας κατά χριστιανών γυναικών περιλαμβάνουν δολοφονίες, σεξουαλική βία, ενδοοικογενειακή βία, επιθέσεις με οξύ, απαγωγές και παρενοχλήσεις. Η επαρχιακή συνέλευση του Sindh, όπου παρατηρούνται οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, έκανε ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος με την έγκριση του νόμου για την προστασία των μειονοτήτων. Ωστόσο, λόγω των διαμαρτυριών συντηρητικών θρησκευτικών ομάδων, ο νόμος δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ.

Με ποιον τρόπο εξασφαλίζει η Επιτροπή την εξάλειψη όλων των μορφών βίας και την προώθηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, και ιδίως των χριστιανών γυναικών και των γυναικών που ανήκουν σε άλλες μειονότητες;

Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει τα στοιχεία αυτά και να επανεξετάσει την θέση του Πακιστάν στο ΣΓΠ +;

[1]               http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου