Tiedustelut
PDF 97kWORD 17k
30. toukokuuta 2018
G-000005/2018

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000005/2018

komissiolle

työjärjestyksen 130 b artikla

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Aihe:              Naisten perusoikeuksien rikkominen Pakistanissa

30-vuotias muslimimies Rizwan Gujjar valeli 10. huhtikuuta 2018 Asma Yacoobin, 25vuotiaan kristityn naisen, hapolla ja sytytti tämän palamaan, koska tämä ei ollut suostunut kääntymään islaminuskoon ja menemään naimisiin hänen kanssa. Naisen vammat olivat niin vakavat, että hän kuoli sairaalassa.

Yacoobin tapaus on vain yksi esimerkki siitä, kuinka kristittyjä tyttöjä kohdellaan Pakistanissa. EU:n Pakistania[1] koskevan GPS+ -arvion mukaan useimmiten alaikäisten naisten ja tyttöjen sieppausten, raiskausten ja pakkokäännytysten määrä on arviolta tuhat vuodessa. Kristittyihin naisiin kohdistuva vakava väkivalta vaihtelee murhasta seksuaaliseen väkivaltaan, perheväkivaltaan, happohyökkäyksiin, sieppauksiin ja häirintään. Suurin osa näistä tapauksista esiintyy Sindhin maakunnassa, jonka alueparlamentti otti tärkeän askeleen ongelman ratkaisemiseksi hyväksymällä alaikäisten suojelua koskevan lain. Konservatiivisten uskonnollisten ryhmien vastustuksen vuoksi säädöstä ei vielä ole pantu täytäntöön.

Kuinka komissio varmistaa kaikenlaisen väkivallan poistamisen sekä naisten, erityisesti kristittyjen ja vähemmistöihin kuuluvien naisten, perusoikeuksien edistämisen?

Ottaako komissio nämä tosiseikat huomioon ja harkitsee uudelleen Pakistanin asemaa GSP+:ssa?

[1]               http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 23. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö