Klausimai
PDF 196kWORD 17k
2018 m. gegužės 30 d.
G-000005/2018

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, G-000005/2018

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Tema:              Pagrindinių moterų žmogaus teisių pažeidimas Pakistane

2018 m. balandžio 10 d. musulmonas Rizwan Gujjar apipylė rūgštimi ir padegė 25 metų krikščionę Asmą Yacoob, po to, kai ji atsisakė priimti islamą ir už jo tekėti. Dėl patirtų sužalojimų sunkumo ji mirė ligoninėje.

A. Yacoob atvejis – tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kaip Pakistane elgiamasi su mergaitėmis-krikščionėmis. Remiantis pagal ES BLS+ atliktu Pakistano[1] vertinimu visų pirma jaunų moterų ir mergaičių pagrobimų, išžaginimų ir priverstinio atvertimo į islamą skaičius siekia apie 1 000 per metus. Žiaurus smurtas prieš krikščiones apima nužudymo, seksualinio smurto, smurto šeimoje, išpuolių naudojant rūgštį, žmonių grobimo ir priekabiavimo atvejus. Sindo provincijos, kur įvyksta dauguma tokių atvejų, asamblėja, siekdama išspręsti šią problemą, žengė svarbų žingsnį priimdama Mažumų apsaugos įstatymą. Tačiau dėl konservatyvių religinių grupių protestų teisės aktas dar neįsigaliojo.

Kaip Komisija užtikrina, kad būtų panaikintas visų formų smurtas ir skatinamos moterų pagrindinių žmogaus teisės, visų pirma kalbant apie moteris-krikščiones ir kitoms mažumoms priklausančias moterims?

Ar Komisija ketina atsižvelgti į šiuos faktus ir persvarstyti Pakistano poziciją BLS+?

[1]               http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. liepos 23 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika