Interpellaties
PDF 98kWORD 17k
30 mei 2018
G-000005/2018

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat G-000005/2018

aan de Commissie

Artikel 130 ter van het Reglement

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Betreft:  Schending van de fundamentele mensenrechten van vrouwen in Pakistan

Op 10 april 2018 werd Asma Yacoob, een 25-jarige christelijke vrouw, met zuur overgoten en in brand gestoken door  Rizwan Gujjar, een islamitische man van 30, nadat zij had geweigerd zich tot de islam te bekeren en met hem te trouwen. Zij liep zulke ernstige brandwonden op dat zij in het ziekenhuis overleed.

Het geval van Asma Yacoob is slechts een voorbeeld van de wijze waarop christelijke jonge vrouwen in Pakistan worden behandeld. Volgens de door de EU uitgevoerde SAP+-evaluatie van Pakistan[1] ligt het aantal ontvoeringen, verkrachtingen en gedwongen bekeringen van meestal minderjarige vrouwen en meisjes bij naar schatting 1 000 gevallen per jaar. Zwaar geweld tegen christelijke vrouwen gaat van moord tot seksueel geweld, huiselijk geweld, aanvallen met zuur, ontvoeringen en intimidatie. De provinciale vergadering van Sindh, waar de meeste van deze gevallen plaatsvinden, heeft een belangrijke stap gezet bij het aanpakken van dit probleem door een wet inzake de bescherming van minderheden goed te keuren. Vanwege protesten van conservatieven religieuze groeperingen is de wet echter nog niet ten uitvoer gelegd.

Hoe zorgt de Commissie ervoor dat alle vormen van geweld worden uitgebannen en dat de fundamentele mensenrechten van vrouwen worden bevorderd, met name die van christelijke vrouwen en vrouwen die tot andere minderheden behoren?

Zal de Commissie deze feiten in aanmerking nemen en de positie van Pakistan binnen het SAP+ opnieuw tegen het licht houden?

[1]   http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 23 juli 2018Juridische mededeling - Privacybeleid