Interpelări
PDF 198kWORD 17k
30 mai 2018
G-000005/2018

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000005/2018

adresată Comisiei

Articolul 130b din Regulamentul de procedură

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Subiect:              Incălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor în Pakistan

La 10 aprilie 2018, Asma Yacoob, o femeie creștină de 25 de ani, a fost stropită cu acid și incendiată de Rizwan Gujjar, un bărbat musulman de 30 de ani, pentru că a refuzat să se convertească la islam și să se căsătorească cu el. Asma a murit la spital, din cauza rănilor grave.

Cazul ei este doar un exemplu al modului în care sunt tratate fetele creștine în Pakistan. Conform evaluării Pakistanului[1] din cadrul SGP+ al UE, numărul de răpiri, violuri și convertiri forțate ale femeilor și fetelor în majoritate minore sunt estimate la aproximativ 1 000 pe an. Violențele grave împotriva femeilor creștine variază de la omor la violența sexuală, violența domestică, atacuri cu acid, răpiri și hărțuiri. Adunarea provincială din Sindh, unde au avut loc cele mai multe dintre aceste cazuri, a făcut un pas important pentru soluționarea acestei probleme prin adoptarea Legii privind protecția minorităților. Cu toate acestea, ca urmare a protestelor grupurilor religioase conservatoare, legea nu a fost încă promulgată.

Cum asigură Comisia eliminarea tuturor formelor de violență și promovarea drepturilor fundamentale ale omului în cazul femeilor, în special al femeilor creștine sau aparținând altor minorități?

Va lua Comisia în considerare aceste fapte pentru a reconsidera poziția Pakistanului în cadrul SGP+?

[1]               http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 23 iulie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate