Interpelácie
PDF 199kWORD 17k
30. mája 2018
G-000005/2018

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000005/2018

Komisii

článok 130b rokovacieho poriadku

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Vec:              Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane

10. apríla 2018 oblial 30-ročný muž moslimského vyznania, Rizwan Gujjar, 25-ročnú kresťanku, Asmu Yacoobovú, kyselinou a zapálil ju po tom, ako odmietla prestúpiť na islamskú vieru a vydať sa za neho. Na následky vážnych zranení umrela v nemocnici.

Prípad Asmy Yacoobovej je len jeden z príkladov toho, ako sa v Pakistane zaobchádza s dievčatami kresťanskej viery. Podľa posúdenia Pakistanu[1] na účely GSP+ sa počet únosov, znásilnení a nútených konverzií prevažne maloletých žien a dievčat odhaduje na zhruba 1000 ročne. Hrubé násilie páchané na kresťanských ženách má rôzne formy, od vrážd po sexuálne násilie, domáce násilie, útoky kyselinou, únosy a obťažovanie. Zhromaždenie provincie Sindh, v ktorej najviac dochádza k týmto prípadom, urobilo dôležitý krok na riešenie tohto problému, a to prijatím zákona o ochrane menšín. Tento zákon však vzhľadom na protesty konzervatívnych náboženských skupín doteraz nenadobudol účinnosť.

Ako Komisia zabezpečuje odstraňovanie všetkých foriem násilia a presadzovanie základných ľudských práv žien, najmä žien kresťanského vyznania a príslušníčok iných menšín?

Bude Komisie posudzovať tieto skutočnosti a prehodnotí postavenie Pakistanu v rámci GSP+?

[1]               http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 23. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia