Επερωτήσεις
PDF 181kWORD 17k
8 Ιουνίου 2018
G-000006/2018

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000006/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130β του Κανονισμού

Ivan Jakovčić

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


  Θέμα:              Αναγνώριση της Ημέρας της Ευρώπης ως δημόσιας αργίας, με σκοπό την προώθηση των αξιών της ΕΕ

Η 9η Μαΐου είναι η Ημέρα της Ευρώπης, σε ανάμνηση της Διακήρυξης που παρουσιάστηκε από τον Ρομπέρ Σουμάν στις 9 Μαΐου 1950 και η οποία παραδοσιακά θεωρείται ως η ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την ξέρουμε σήμερα. Αφενός, η ημέρα αυτή δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η ΕΕ βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και μας υπενθυμίζει πως αλλάζει τις ζωές τον ανθρώπων προς το καλύτερο. Αφετέρου, η Ημέρα της Ευρώπης αποτελεί μια ευκαιρία να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των πολιτών, να υπερκεραστεί η αυξανόμενη αίσθηση απόστασης ανάμεσα στους πολίτες και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να καταπολεμηθεί το αντιευρωπαϊκό συναίσθημα που υπάρχει σε ορισμένα μέρη της ΕΕ. Έχοντας υπόψη:

1.              Θα ενθάρρυνε η Επιτροπή τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την Ημέρα της Ευρώπης ως δημόσια αργία και, εάν ναι με ποιο τρόπο;

2.              Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί προκειμένου οι κοινές αρχές που διέπουν την ΕΕ να αποτελέσουν κοινό κτήμα ανάμεσα στο λαό και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 9η Μαΐου δεν αποτελεί μόνο εορτασμό για το ιδρυτικό κείμενο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά παρέχει επίσης και μια ευκαιρία προβληματισμού για τις μείζονες προκλήσεις, π.χ. όσον αφορά την μετανάστευση, την ασφάλεια και την οικονομία;

3.              Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, αυτή τη στιγμή, από την Επιτροπή για να προωθηθεί η Ημέρα της Ευρώπης ως ημέρα αναγνώρισης για τις αξίες των πολιτών της ΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου