Interpelácie
PDF 188kWORD 16k
8. júna 2018
G-000006/2018

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000006/2018

Komisii

článok 130b rokovacieho poriadku

Ivan Jakovčić

v mene skupiny ALDE


  Vec:  Uznanie Dňa Európy ako štátneho sviatku s cieľom presadzovať hodnoty EÚ

 Odpoveď v pléne 

9. máj je Dňom Európy na počesť deklarácie Roberta Schumana z 9. mája 1950, ktorý sa tradične považuje za dátum, keď sa začalo budovanie dnešnej Európskej únie. Na jednej strane sa týmto dňom zdôrazňuje, že EÚ je založená na zásadách právneho štátu a demokracie, a pripomína sa ním, ako EÚ mení životy ľudí k lepšiemu. Na druhej strane je Deň Európy príležitosťou pre vytvorenie užších väzieb medzi občanmi, prekonanie rastúceho pocitu vzdialenosti medzi občanmi a európskymi inštitúciami a boj proti  protieurópskym náladám v niektorých častiach EÚ. So zreteľom na to:

1.  Podnieti Komisia členské štáty, aby uznali Deň Európy ako štátny sviatok a ak áno, akým spôsobom?

2.  Môže Komisia uviesť, aké opatrenia už boli prijaté na spoločné vyznávanie hodnôt EÚ medzi občanmi a európskymi inštitúciami s cieľom zabezpečiť, že 9. máj bude nielen dňom oslavy zakladajúceho vyhlásenia európskej integrácie, ale zároveň príležitosťou zamyslieť sa nad závažnými otázkami, napríklad v oblasti migrácie, bezpečnosti a hospodárstva?

3.  Existujú v súčasnosti nejaké opatrenia, ktoré Komisia prijala s cieľom propagovať Deň Európy ako deň uznania hodnôt občanov Európskej únie?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 24. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia