Interpelace
PDF 188kWORD 16k
8. listopadu 2018
G-000007/2018

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou G-000007/2018

Komisi

článek 130b jednacího řádu

Ivan Jakovčić

za skupinu ALDE


  Předmět:  Ekologické zemědělství a zeměpisná označení pro účely posílení konkurenceschopnosti zemědělství EU

V Evropě i na celém světě roste poptávka po vysoce kvalitních a tradičních produktech. Takové produkty umožňují zachování rozmanitosti zemědělské produkce v Unii, podporu růstu malých zemědělců a MSP a ochranu přírodních zdrojů a krajiny.

Ekologické zemědělství představuje nyní jedno z nejdynamičtějších odvětví zemědělství EU: jeho hodnota činí přibližně 27 miliard EUR a za poslední desetiletí byl v tomto odvětví zaznamenán nárůst o 125%. Díky unijním systémům jakosti ve formě zeměpisných označení (CHOP, CHZO a ZTS) je navíc možné chránit názvy produktů před zneužitím a zvyšovat důvěru spotřebitelů.

Součinnost mezi ekologickým zemědělstvím a zeměpisnými označeními podněcuje a podporuje konkurenceschopnost zemědělství EU a zároveň zaručuje maximální kvalitu produktů a potravin. Tato součinnost může zlepšit ochranu zemědělských produktů EU na mezinárodní úrovni a v rámci mezinárodních dohod a současně dát odpověď na problém zhoršování kvality půdy, který ohrožuje dlouhodobou stabilitu zajištění dodávek potravin.

1.  Jaká specifická opatření plánuje Komise s ohledem na reformu SZP po roce 2020, aby více podpořila ekologické zemědělství a unijní systémy jakosti ve formě zeměpisných označení?

2.  Jaká opatření jsou zaváděna za účelem zachování a většího ocenění zemědělských produktů EU v mezinárodních obchodních dohodách?

 

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 19. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí