Επερωτήσεις
PDF 183kWORD 17k
8 Νοεμβρίου 2018
G-000007/2018

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000007/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130b του Κανονισμού

Ivan Jakovčić

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


  Θέμα:  Βιολογική γεωργία και γεωγραφικές ενδείξεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ΕΕ

Η ζήτηση για υψηλή ποιότητα και παραδοσιακά προϊόντα αυξάνεται, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Τα προϊόντα αυτά διατηρούν την ποικιλομορφία της γεωργικής παραγωγής εντός της Ένωσης, τονώνουν την ανάπτυξη για τους μικρούς γεωργούς και τις ΜΜΕ και προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και το τοπίο.

Η βιολογική γεωργία είναι πλέον ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς της γεωργίας της ΕΕ: η αξία του ανέρχεται σε περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει αυξηθεί κατά 125% την τελευταία δεκαετία. Εν τω μεταξύ, τα συστήματα ποιότητας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ) καθιστούν δυνατή την προστασία των ονομασιών των προϊόντων από την κατάχρηση και αυξάνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Οι συνέργειες μεταξύ της βιολογικής γεωργίας και των γεωγραφικών ενδείξεων τονώνουν και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας της ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και τροφίμων. Οι συνέργειες αυτές μπορούν να βελτιώσουν την προστασία των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, δίνοντας παράλληλα λύση στην επιδείνωση της ποιότητας του εδάφους, η οποία απειλεί τη διαρκή σταθερότητα επισιτισμού.

1.  Με σκοπό τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το 2020, ποια συγκεκριμένα μέτρα προβλέπει η Επιτροπή, προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και στα ενωσιακά συστήματα ποιότητας γεωγραφικών ενδείξεων;

2.  Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία και την ανάδειξη των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών εμπορικών συμφωνιών;

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου