Klausimai
PDF 185kWORD 16k
2018 m. lapkričio 8 d.
G-000007/2018

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama G-000007/2018

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis

Ivan Jakovčić

ALDE frakcijos vardu


  Tema:  Ekologinis ūkininkavimas ir geografinės nuorodos ES žemės ūkio konkurencingumui sustiprinti

Ir Europoje, ir visame pasaulyje auga kokybiškų ir tradicinių produktų paklausa. Tokie produktai palaiko žemės ūkio gamybos Sąjungoje įvairovę, skatina smulkių ūkių ir MVĮ plėtrą bei padeda išsaugoti gamtos išteklius ir kraštovaizdį.

Ekologinis ūkininkavimas šiuo metu yra vienas dinamiškiausių ES žemės ūkio sektorių: jo vertė siekia apie 27 mlrd. EUR ir per paskutinį dešimtmetį jis išaugo 125%. ES geografinių nuorodų kokybės sistemos (SKVN, SGN ir GTG) suteikia galimybę  apsaugoti produktų pavadinimus nuo netinkamo naudojimo ir padidinti vartotojų pasitikėjimą.

Ekologinio ūkininkavimo ir geografinių nuorodų sinergija skatina ir didina ES žemės ūkio konkurencingumą, kartu užtikrinant aukščiausią maisto ir kitų produktų kokybę. Ši sinergija gali pagerinti ES žemės ūkio produktų apsaugą tarptautiniu lygmeniu ir pagal tarptautinius susitarimus bei padėti išspręsti dirvožemio kokybės prastėjimo problemą, kuri kelia grėsmę ilgalaikiam maisto tiekimo stabilumui.

1.  Kokių konkrečių priemonių Komisija yra numačiusi imtis atsižvelgdama į BŽŪP reformą po 2020 m., kad būtų labiau remiamas ekologinės gamybos sektorius ir ES geografinių nuorodų kokybės sistemos?

2.  Kokių priemonių imamasi siekiant išsaugoti ir sustiprinti ES žemės ūkio produktus tarptautinių prekybos susitarimų kontekste?

 

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika