Interpelacje
PDF 190kWORD 17k
8 listopada 2018
G-000007/2018

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000007/2018

do Komisji

art. 130b Regulaminu PE

Ivan Jakovčić

w imieniu grupy ALDE


  Przedmiot:  Rolnictwo ekologiczne i oznaczenia geograficzne służące wzmocnieniu konkurencyjności rolnictwa UE

Popyt na wysokiej jakości produkty tradycyjne wzrasta zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Takie produkty przyczyniają się do zachowania różnorodności produkcji rolnej w Unii, do rozwoju drobnych producentów rolnych i MŚP oraz do ochrony zasobów naturalnych i krajobrazu.

Rolnictwo ekologiczne jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rolnictwa UE: jego wartość wynosi około 27 mld euro i w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowało wzrost o 125%. Tymczasem unijne systemy jakości polegające na oznaczeniach geograficznych (ChNP, ChOG i GTS) umożliwiają ochronę nazw produktów przed nadużyciami i budują zaufanie wśród konsumentów.

Synergia między rolnictwem ekologicznym a oznaczeniami geograficznymi pobudza i wzmacnia konkurencyjność rolnictwa UE, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość produktów i środków spożywczych. Dzięki tej synergii możliwa jest lepsza ochrona unijnych produktów rolnych na szczeblu międzynarodowym i w ramach umów międzynarodowych, a jednocześnie synergia ta może stanowić odpowiedź na pogarszanie się jakości gleby, które zagraża długoterminowej stabilności dostaw żywności.

1.  Jakie konkretne środki w perspektywie reformy WPR po 2020 r. przewiduje Komisja w celu silniejszego wspierania sektora rolnictwa ekologicznego i unijnych systemów jakości polegających na oznaczeniach geograficznych?

2.  Jakie środki podejmuje się w celu ochrony i dowartościowania unijnych produktów rolnych w ramach międzynarodowych umów handlowych?

 

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności