Запитване - G-000008/2018Запитване
G-000008/2018

VP/HR - Неотдавнашни дейности на държавен тероризъм от страна на Иран в ЕС

6.12.2018

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000008/2018
до Комисията (зам.-председател / върховeн представител)
Член 130b от Правилника за дейността
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

На 30 октомври 2018 г. Копенхаген обвини разузнавателните служби на Иран в планиране на убийство на датска територия. Министър-председателят Ларс Локе Расмусен заяви, че подобни действия са „напълно неприемливи“ и че „по-нататъшни действия срещу Иран ще бъдат обсъдени в ЕС“.

Осуетената атака в Дания е едва последната от редица ирански терористични заговори в Европа през тази година. През януари германската полиция нахлу у 10 заподозрени ирански агенти, за които се смята, че са шпионирали потенциални израелски и еврейски цели, включително еврейски детски градини. През същия месец Германия призова посланика на Иран в Берлин, след като пакистански гражданин беше осъден за шпионаж в полза на Иран срещу германски политик като възможна цел за убийство. На 10 октомври Белгия обвини ирански дипломат, акредитиран в Австрия, в планиране на бомбено нападение във Франция. Само ден по-рано Чешката република откри шпионска кибератака на Хизбула, посредник на Иран. Освен това според публични доклади на германските разузнавателни служби Техеран използва джамии като „инструмент на иранската държава“, разпространяващ „износа на иранската революция“.

1. ЕС признава ли, че иранският държавен тероризъм и шиитските групи, които действат по поръчка на Иран, като Хизбула, представляват заплаха за европейската сигурност?

2. Защо ЕСВД не осъди публично неотдавнашните терористични планове или поне не изрази солидарността си с целевите държави членки? Защо не е призован иранският посланик към ЕС? Какво прави ЕС, за да ограничи престъпната и терористичната дейност на Иран в Европа?

3. ЕС обмисля ли възможността да забрани Корпуса на ислямските революционни гвардейци (IRGC) и Хизбула в нейната цялост, за да възпре Иран от извършването на още нападения в Европа?

 

Последно осъвременяване: 12 февруари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност