Interpelace - G-000008/2018Interpelace
G-000008/2018

  VP/HR - nedávné státní teroristické aktivity Íránu v EU

  6.12.2018

  Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou G-000008/2018
  Komisi (Místopředsedkyně Komise / Vysoká představitelka)
  článek 130b jednacího řádu
  Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

  Dne 30. října 2018 obvinila Kodaň íránské zpravodajské služby z plánování vraždy na dánské půdě. Předseda vlády Lars Løkke Rasmussen uvedl, že takovéto činy jsou „naprosto nepřijatelné“ a že „v EU budeme jednat o dalších krocích proti Íránu“.

  Zmařený útok v Dánsku je jen posledním v řetězci letošních íránských pokusů o teroristický útok v Evropě. V lednu zasáhla německá policie u 10 osob podezíraných z toho, že byly íránskými agenty a že sledovaly potenciální izraelské a židovské teroristické cíle, včetně židovských mateřských škol. Tentýž měsíc Německo předvolalo velvyslance Íránu v Berlíně poté, co byl jistý Pákistánec odsouzen za sledování německého politika jakožto možného cíle pokusu o vraždu, a to ve prospěch Íránu. 10. října obvinila Belgie íránského diplomata akreditovaného v Rakousku z plánování bombového útoku ve Francii. Jen o jeden den dříve odhalila Česká republika kybernetický špionážní útok Hizballáhu, což je organizace jednající ve službách Íránu. Podle zpráv, které zveřejnily německé zpravodajské služby, navíc Teherán využívá mešity jako „nástroj íránského státu“ propagující „vývoz íránské revoluce“.

  1. Uznává EU, že íránský státní terorismus a šíitské skupiny jednající na základě příkazů Íránu (jako je např. Hizballáh) představují hrozbu pro evropskou bezpečnost?
  2. Proč ESVČ veřejně neodsoudila nedávné pokusy o teroristický útok, nebo alespoň nevyjádřila solidaritu s členskými státy, na které se teroristé zaměřili? Proč nebyl předvolán íránský velvyslanec při EU? Co činí EU s cílem omezit zločinné a teroristické aktivity Íránu v Evropě, činí-li vůbec něco?
  3. Zvažuje EU, že by zcela zakázala Islámské revoluční gardy (IRGC) a Hizballáh s cílem odstrašit Írán od provádění dalších útoků v Evropě?

   

  Poslední aktualizace: 12. února 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí