Forespørgsler
PDF 53kWORD 18k
6. december 2018
G-000008/2018

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling G-000008/2018

til Kommissionen (Næstformand / Højtstående repræsentant)

jf. forretningsordenens artikel 130b

Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica


  Om: VP/HR - nylig statsterrorisme fra iransk side i EU

Den 30. oktober 2018 beskyldte København Irans efterretningstjeneste for at planlægge et mord på dansk jord. Statsminister Lars Løkke Rasmussen erklærede, at sådanne handlinger er "helt uacceptable", og at "yderligere tiltag mod Iran vil blive drøftet i EU".

Det afværgede angreb i Danmark er kun det seneste i en række af iranske terrorplaner i Europa i år. I januar foretog det tyske politi en razzia mod 10 mistænkte iranske agenter, som tilsyneladende havde holdt øje med mulige israelske og jødiske terrormål, herunder jødiske børnehaver. Samme måned indkaldte Tyskland Irans ambassadør i Berlin, efter at en pakistansk mand blev dømt for at have udspioneret tysk politiker for Iran som et muligt drabsmål. Den 10. oktober beskyldte Belgien en iransk diplomat, der var akkrediteret i Østrig, for at have planlagt et bombeangreb i Frankrig. Kun en dag tidligere opdagede Tjekkiet et kybernetisk spionageangreb, som Hizbollah havde udført som Irans mellemmand. Ifølge offentlige rapporter fra tyske efterretningstjenester anvender Teheran desuden moskéer som "den iranske stats instrument" for at udbrede "eksporten af den iranske revolution".

1. Erkender EU, at den iranske statsterrorisme og shi'tiske grupper, der opererer på Irans initiativ – som f.eks. Hizbollah – udgør en trussel mod den europæiske sikkerhed?

2. Hvorfor har EU-Udenrigstjenesten ikke offentligt fordømt de seneste terrorangreb eller i det mindste givet udtryk for sin solidaritet over for de medlemsstater, der var mål for angrebene? Hvorfor er den iranske ambassadør ved EU ikke blevet indkaldt? Hvad gør EU, om noget, for at begrænse Irans kriminelle aktiviteter og terroraktiviteter i Europa?

3. Overvejer EU at forbyde Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) og Hizbollah i sin helhed for at afskrække Iran fra at udføre yderligere angreb i Europa?

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 12. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik