Arupärimised
PDF 50kWORD 17k
6. detsember 2018
G-000008/2018

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000008/2018

komisjonile (Asepresident / Kõrge esindaja)

Kodukorra artikkel 130b

Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica


  Teema: VP/HR - Iraani hiljutine riiklik terroristlik tegevus Euroopa Liidus

Kopenhaagen süüdistas 30. oktoobril 2018. aastal Iraani luureteenistusi atentaadi planeerimises Taani pinnal. Peaminister Lars Løkke Rasmussen teatas, et selline tegevus on täiesti vastuvõetamatu ning EL arutab edasisi Iraani vastaseid meetmeid.

Taanis nurjunud rünnak on kõigest viimane sel aastal Euroopas planeeritud Iraani terrorirünnakute reas. Saksamaa politsei otsis jaanuaris läbi 10 kahtlustatavat Iraani agenti, keda kahtlustati seoses võimaliku terrorirünnakuga Iisraeli ja juudi sihtmärkide, sealhulgas juudi lasteaedade järele luuramises. Samal kuul kutsus Saksamaa Iraani suursaadiku Berliinis aru andma, pärast seda, kui Pakistani kodanik ühe Saksamaa poliitiku kui võimaliku atentaadiohvri järele Iraani heaks spioneerimises süüdi mõisteti. 10. oktoobril esitas Belgia süüdistuse Austriasse akrediteeritud Iraani diplomaadile pommirünnaku kavandamises Prantsusmaal. Vaid päev varem avastati Tšehhis Iraani esindava Hezbollah’ spioonide küberrünnakud. Saksamaa luureteenistuse andmetel kasutab Teheran mošeesid Iraani riigi käepikendusena, propageerides Iraani revolutsiooni eksporti.

1. Kas EL tunnistab, et Iraani riiklik terrorism ja Iraani korraldusel tegutsevad šiiitlikud rühmitused – nagu Hezbollah – ohustavad Euroopa julgeolekut?

2. Miks ei mõistnud Euroopa välisteenistus hiljutisi terroriaktide kavandamisi avalikult hukka või vähemalt ei väljendanud solidaarsust sihtmärgiks olnud liikmesriikidega? Miks ei ole Iraani suursaadikut ELi juures kutsutud aru andma? Mida kavatseb EL Iraani kuritegeliku ja terroristliku tegevuse piiramiseks Euroopas ette võtta?

3. Kas EL kaalub Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) ja Hezbollah’ täielikku keelustamist, et Iraan ei saaks Euroopas rohkem rünnakuid korraldada?

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika