Klausimai
PDF 53kWORD 18k
2018 m. gruodžio 6 d.
G-000008/2018

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama G-000008/2018

Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)

Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis

Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica


  Tema: Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė. Pastarojo laikotarpio Irano valstybės lygmens teroristiniai veiksmai ES

2018 m. spalio 30 d. Kopenhaga apkaltino Irano žvalgybos tarnybas, kad jos planuoja Danijos teritorijoje įvykdyti žmogžudystę. Ministras pirmininkas Lars Løkke Rasmussen pareiškė, kad tokie veiksmai yra „visiškai nepriimtini“ ir kad „tolesni veiksmai prieš Iraną bus aptarti ES“.

Sužlugdytas išpuolis Danijoje yra tik paskutinis iš daugybės Irano teroristinių sąmokslų Europoje šiais metais. Sausio mėn. Vokietijos policija surengė reidą prieš 10 įtariamų Irano agentų, kurie, kaip manoma, šnipinėjo Izraelio ir žydų objektus, įskaitant žydų darželius, kurie galėjo tapti teroristinių išpuolių taikiniais. Tą patį mėnesį po to, kai Pakistano pilietis buvo nuteistas už tai, kad Irano naudai šnipinėjo vokiečių politikę galimai siekiant ją nužudyti, Vokietija išsikvietė Irano ambasadorių Berlyne. Spalio 10 d. Belgija apkaltino Austrijoje akredituotą Irano diplomatą rengus sprogdinimus Prancūzijoje. Tik dieną anksčiau Čekija atskleidė kibernetinio šnipinėjimo išpuolį, kurį Iranui įgaliojus vykdė „Hezbollah“. Be to, remiantis Vokietijos žvalgybos tarnybų viešai skelbiamomis ataskaitomis, Teheranas naudoja mečetes kaip „Irano valstybės priemonę“, propaguodamas „Irano revoliucijos eksportą“.

1. Ar ES pripažįsta, kad Irano valstybinis terorizmas ir šiitų grupuotės, veikiančios Irano iniciatyva, pvz., „Hezbollah“, kelia grėsmę Europos saugumui?

2. Kodėl EIVT viešai nepasmerkė šių teroristinių sąmokslų arba bent jau neišreiškė solidarumo su taikiniais tapusiomis valstybėmis narėmis? Kodėl nebuvo iškviestas Irano ambasadorius ES? Ką ES daro, jei daro apskritai, kad pažabotų Irano nusikalstamą ir teroristinę veiklą Europoje?

3. Ar ES svarsto galimybę visiškai pasmerkti Islamo revoliucijos gvardiją ir „Hezbollah“ siekiant atgrasyti Iraną nuo tolesnių išpuolių Europoje?

Klausimo originalo kalba: EN 
Atnaujinta: 2019 m. vasario 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika