Interpelācija - G-000008/2018Interpelācija
G-000008/2018

VP/HR - Irānas nesenās valsts terora darbības Eiropas Savienībā

6.12.2018

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000008/2018
Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei)
Reglamenta 130b. pants
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

2018. gada 30. oktobrī Kopenhāgena apsūdzēja Irānas izlūkdienestus plānos izdarīt slepkavību Dānijas teritorijā. Premjerministrs Larss Lekke Rasmusens paziņoja, ka šāda rīcība ir pilnīgi nepieņemama un ka Eiropas Savienība apspriedīs turpmākus pasākumus pret Irānu.

Dānijā novērstais uzbrukums ir pēdējais virknē terora aktu, ko Irāna šogad plānojusi izdarīt Eiropā. Janvārī Vācijas policija veica 10 iespējamu Irānas aģentu kratīšanu, kurus turēja aizdomās par spiegošanu saistībā ar iespējamiem pret Izraēlu un ebrejiem vērsta terorisma mērķiem, tostarp ebreju bērnudārziem. Tajā pašā mēnesī Vācija izsauca Irānas vēstnieku Berlīnē pēc tam, kad par kāda Vācijas politiķa kā iespējama slepkavības mērķa izspiegošanu Irānas uzdevumā tika notiesāts Pakistānas valstspiederīgais. 10. oktobrī Beļģija izvirzīja apsūdzību Austrijā akreditētam Irānas diplomātam par bumbas sprādziena plānošanu Francijā. Tikai dienu iepriekš Čehijas Republika atklāja Irānas pilnvarotās Hezbollah kiberspiegošanas uzbrukumu. Turklāt saskaņā ar Vācijas izlūkdienestu publiskajiem ziņojumiem Teherāna izmanto mošejas kā Irānas valsts instrumentu, veicinot Irānas revolūcijas eksportu.

1. Vai ES atzīst, ka Irānas īstenotais valsts terorisms un šiītu grupas, kas darbojas pēc Irānas pavēles, piemēram, Hezbollah, apdraud Eiropas drošību?

2. Kāpēc EĀDD nav publiski nosodījis nesenās teroristu sazvērestības vai vismaz paudis solidaritāti ar dalībvalstīm, kurās bija plānoti terorisma akti? Kāpēc nav izsaukts Irānas vēstnieks Eiropas Savienībā? Ko ES dara (ja dara), lai ierobežotu Irānas kriminālās un teroristiskās darbības Eiropā?

3. Vai ES apsver iespēju pilnībā aizliegt Islāma revolucionāro gvardu korpusu un Hezbollah, lai atturētu Irānu no turpmāku uzbrukumu veikšanas Eiropā?

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika