Interpelacje
PDF 55kWORD 18k
6 grudnia 2018
G-000008/2018

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000008/2018

do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel)

art. 130b Regulaminu PE

Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica


  Przedmiot: VP/HR - niedawne irańskie akty terroru państwowego w UE

30 października 2018 r. Kopenhaga oskarżyła irańskie służby wywiadowcze o planowanie zabójstwa na terytorium Danii. Premier Lars Løkke Rasmussen stwierdził, że takie akty są „absolutnie niedopuszczalne” i że „UE przedyskutuje dalsze działania przeciwko Iranowi”.

Atak udaremniony w Danii to tylko jeden z ostatnich irańskich spisków terrorystycznych w Europie w tym roku. W styczniu niemiecka policja dokonała nalotu na mieszkania 10 irańskich agentów podejrzewanych o szpiegowanie potencjalnych izraelskich i żydowskich celów terrorystycznych, w tym przedszkoli żydowskich. W tym samym miesiącu Niemcy wezwały ambasadora Iranu w Berlinie na konsultacje po skazaniu obywatela Pakistanu za szpiegowanie na rzecz Iranu niemieckiego polityka jako ewentualnego celu zabójstwa. 10 października Belgia oskarżyła irańskiego dyplomatę akredytowanego w Austrii o zamiar przeprowadzenia ataku bombowego we Francji. Dzień wcześniej Republika Czeska wykryła szpiegowski cyberatak Hezbollah, organizacji występującej w imieniu Iranu. Ponadto zgodnie z upublicznionymi raportami niemieckich służb wywiadowczych Teheran używa meczetów jako „instrumentu państwa irańskiego” propagującego „eksport irańskiej rewolucji”.

1. Czy UE przyznaje, że irańskie akty terroru państwowego i ugrupowania szyickie działające na rozkaz Iranu – jak Hezbollah – stanowią zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa?

2. Dlaczego ESDZ nie potępiła publicznie ostatnich akcji terrorystycznych ani nawet nie wyraziła solidarności z państwami członkowskimi będącymi ich celem? Dlaczego nie wezwano ambasadora Iranu przy UE na konsultacje? Jakie ewentualne działania podejmuje UE w celu ograniczenia działań przestępczych i terrorystycznych Iranu w Europie?

3. Czy UE rozważa całkowite zdelegalizowanie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i Hezbollahu, aby powstrzymać Iran od dalszych ataków w Europie?

 

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności