Interpelácia - G-000008/2018Interpelácia
G-000008/2018

VP/HR - Nedávne štátne teroristické aktivity Iránu v EÚ

6.12.2018

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000008/2018
Komisii (podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie)
článok 130b rokovacieho poriadku
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

Kodaň 30. októbra 2018 obvinila iránske spravodajské služby z plánovania atentátu na dánskej pôde. Premiér Lars Løkke Rasmussen uviedol, že takéto akty sú „absolútne neprijateľné“ a že „v EÚ budú rokovať o ďalších opatreniach proti Iránu“.

Zmarený útok v Dánsku je len ďalším v rade tohtoročných iránskych pokusov o teroristický útok v Európe. V januári nemecká polícia vykonala raziu u 10 iránskych osôb podozrivých z toho, že sú iránskymi agentmi a sledujú potenciálne izraelské a židovské teroristické ciele vrátane židovských materských škôl. V tom istom mesiaci si Nemecko predvolalo iránskeho veľvyslanca v Berlíne po tom, ako bol pakistanský muž usvedčený zo špionáže pre Irán, pričom potenciálnym terčom útoku mal byť nemecký politik. Belgicko 10. októbra obvinilo iránskeho diplomata akreditovaného v Rakúsku z plánovania bombového útoku vo Francúzsku. Len o jeden deň skôr bol v Českej republike odhalený kybernetický špionážny útok Hizballáhu, ktorý koná v záujme Iránu. Zo zverejnených správ nemeckých spravodajských služieb okrem toho vyplýva, že Teherán využíva mešity ako „nástroj iránskeho štátu“, v ktorých „šíri myšlienky iránskej revolúcie“.

1. Uznáva EÚ, že iránsky štátny terorizmus a šiítske skupiny pôsobiace na príkaz Iránu, napríklad Hizballáh, predstavujú hrozbu pre európsku bezpečnosť?

2. Prečo ESVČ verejne neodsúdila nedávne plánované teroristické operácie alebo aspoň nevyjadrila solidaritu s členskými štátmi, ktoré boli terčom týchto útokov? Prečo nebol predvolaný iránsky veľvyslanec pri EÚ? Robí EÚ niečo na potlačenie iránskych kriminálnych a teroristických aktivít v Európe? Ak áno, čo konkrétne?

3. Uvažuje EÚ o úplnom zákaze Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) a Hizballáhu, aby odradila Irán od ďalších útokov v Európe?

 

Posledná úprava: 12. februára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia