Interpelacija - G-000008/2018Interpelacija
G-000008/2018

VP/HR - Nedavne državne teroristične dejavnosti Irana v EU

6.12.2018

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo G-000008/2018
za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)
Člen 130b poslovnika
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

København je 30. oktobra 2018 obtožil iransko obveščevalno službo, da je načrtovala atentat na danskih tleh. Predsednik vlade Lars Løkke Rasmussen je izjavil, da so ta dejanja „popolnoma nesprejemljiva“ in da bodo „v EU razpravljali o nadaljnjih ukrepih proti Iranu“.

Preprečeni napad na Danskem letos je le zadnji v nizu iranskih terorističnih zarot v Evropi. Januarja je nemška policija izvedla racijo pri 10 domnevnih iranskih agentih, ki naj bi izvohunili potencialne izraelske in judovske teroristične cilje, vključno z judovskim vrtcem. Isti mesec je Nemčija pozvala na sestanek iranskega veleposlanika v Berlinu, potem ko je bil neki moški iz Pakistana obdolžen, da je za Iran vohunil za nemškim politikom, ki bi lahko postal tarča napada. Belgija je 10. oktobra iranskega diplomata, ki je bil akreditiran v Avstriji, obtožila, da je v Franciji načrtoval bombni napad. Češka republika je šele dan prej odkrila kibernetski napad, ki ga je izvedel Hezbolah v imenu Irana. Poleg tega Teheran po ugotovitvah javnih poročil nemške obveščevalne službe uporablja mošeje kot „instrument iranske države“ in razširja „izvoz iranske revolucije“.

1. Ali EU priznava, da iranski državni terorizem in šiitske skupine, ki delujejo na zahtevo Irana, kot je Hezbolah, ogrožajo evropsko varnost?

2. Zakaj ESZD ni javno obsodila nedavnih terorističnih zarot ali vsaj izrazila svoje solidarnosti s ciljnimi državami članicami? Zakaj ni bil na sestanek pozvan iranski veleposlanik v EU? Kaj počne EU, če sploh karkoli, da bi omejila kriminalne in teroristične dejavnosti Irana v Evropi?

3. Ali namerava EU popolnoma prepovedati Islamsko revolucionarno gardo (IRGC) in Hezbolah, da bi Iran odvrnila od nadaljnjih napadov v Evropi?

Zadnja posodobitev: 12. februar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov