Interpellationer
PDF 51kWORD 18k
6 december 2018
G-000008/2018

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000008/2018

till kommissionen (Vice-ordföranden / Höga representanten)

Artikel 130b i arbetsordningen

Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica


  Angående: VP/HR - iransk statsterrorism i EU på senare tid

Den 30 oktober 2018 anklagade Köpenhamn Irans underrättelsetjänst för att planera ett mord på dansk mark. Premiärminister Lars Løkke Rasmussen förklarade att sådana handlingar är ”fullständigt oacceptabla” och att ”ytterligare åtgärder mot Iran kommer att diskuteras i EU”.

Det avvärjda dådet i Danmark är bara den senaste i en rad iranska terrorplaner i Europa i år. I januari gjorde den tyska polisen razzior mot tio misstänkta iranier som tros ha spionerat på potentiella israeliska och judiska terrormål, bland annat judiska förskolor. Samma månad kallade Tyskland Irans ambassadör till ett möte i Berlin efter att en pakistansk man dömts för att ha spionerat för Iran mot en tysk politiker som sågs som en potentiell måltavla för ett mord. En iransk diplomat ackrediterad i Österrike åtalades den 10 oktober av Belgien för att ha planerat ett bombattentat i Frankrike. Bara dagen innan hade Tjeckien upptäckt ett cybernetiskt spionageangrepp av Hizbollah, Irans ombud. Enligt offentliga rapporter från tyska underrättelsetjänster använder Teheran dessutom moskéer som ”ett instrument för den iranska staten” för att propagera för en ”export av den iranska revolutionen”.

1. Är EU medveten om att iransk statsterrorism och shiagrupper som verkar på order av Iran – t.ex. Hizbollah – utgör ett hot mot den europeiska säkerheten?

2. Varför har Europeiska utrikestjänsten inte offentligt fördömt de senaste terrorplanerna eller åtminstone visat sin solidaritet med de drabbade medlemsstaterna? Varför har inte Irans EU-ambassadör kallats till ett möte? Vad, om något, gör EU för att begränsa Irans brottsliga handlingar och terroristverksamhet i Europa?

3. Överväger EU att fullständigt förbjuda Islamiska revolutionsgardet och Hizbollah för att avskräcka Iran från att utföra ytterligare attacker i Europa?

 

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 12 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy