Interpelace - G-000001/2019Interpelace
G-000001/2019

Porušení práv dětí, jejichž rodiče pracují v Rakousku

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou G-000001/2019
Komisi
článek 130b jednacího řádu
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Rakouský parlament loni přijal normativní akt, na jehož základě musí být příspěvky na péči o dítě pro zahraniční pracovníky, jejichž děti nepobývají s nimi v Rakousku, upraveny v souladu s ustanoveními jejich země původu. Toto opatření by od 1. ledna 2019 vedlo k podstatnému snížení příspěvků na děti s bydlištěm ve východní Evropě. Evropští pracovníci musí mít stejná práva, Komise již nesmí tolerovat diskriminační opatření, která podrývají myšlenku jednoty a solidarity na evropské úrovni a která by mohla posílit domněnku, že se občané v Unii dělí na občany první a druhé třídy.

Jaký je názor Komise na slučitelnost nových rakouských právních předpisů o indexaci příspěvků na péči o dítě s právními předpisy EU?

Jaká opatření hodlá Komise přijmout v reakci na porušování unijních práv těchto pracovníků a jejich dětí?

Pokud Komise plánuje podniknout kroky, jak hodlá včasně postupovat, když mnoho rodin již v důsledku rakouských opatření čelí finančním potížím?

 

Poslední aktualizace: 12. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí