Forespørgsler
PDF 48kWORD 18k
31. januar 2019
G-000001/2019

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling G-000001/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 130b

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle


  Om: Krænkelse af børns rettigheder, når deres forældre arbejder i Østrig

 Besvarelse på plenarmøde 

Sidste år vedtog det østrigske parlament en normativ retsakt, der indebærer, at børnepasningsydelsen til udenlandske arbejdstagere, hvis børn ikke bor sammen med dem i Østrig, skal justeres i overensstemmelse med bestemmelserne i deres oprindelsesland. Denne foranstaltning ville indebære en markant reduktion af den ydelse, der udbetales for børn med bopæl i Østeuropa, med virkning fra den 1. januar 2019. Europæiske arbejdstagere skal have lige rettigheder; Kommissionen må ikke længere tolerere diskriminerende tiltag, som skader tanken om enhed og solidaritet på europæisk plan, og som inden for EU kan fremme den opfattelse, at der findes førsteklasses- og andenklassesborgere.

Mener Kommissionen, at den nye østrigske lovgivning om indeksering af børnepasningsydelser er forenelig med EU-retten?

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe som reaktion på overtrædelsen af de EU-rettigheder, der tilkommer disse arbejdstagere og deres børn?

Hvordan agter Kommissionen at iværksætte eventuelle planlagte foranstaltninger rettidigt, i betragtning af at mange familier allerede står over for økonomiske vanskeligheder på grund af de østrigske foranstaltninger?

 

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 12. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik