Lasten, joiden vanhemmat työskentelevät Itävallassa, oikeuksien rikkominen

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000001/2019
komissiolle
työjärjestyksen 130b artikla
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Viime vuonna Itävallan parlamentti hyväksyi normatiivisen säädöksen, jonka nojalla lastenhoitoetuuksia ulkomaalaisille työntekijöille, joiden lapset eivät asu yhdessä heidän kanssaan Itävallassa, on mukautettava heidän kotimaansa säännösten mukaisesti. Tämä toimenpide vähentäisi merkittävästi Itä-Euroopassa asuville lapsille maksettavia avustuksia 1. tammikuuta 2019 lähtien. Eurooppalaisilla työntekijöillä on oltava yhtäläiset oikeudet, ja komissio ei enää saa suvaita syrjiviä toimia, jotka vaikuttavat yhtenäisyyteen ja solidaarisuuteen Euroopan tasolla ja jotka voisivat vahvistaa ajatusta siitä, että unionin sisällä on ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia.

Katsooko komissio, että lastenhoitoetuuksien indeksointia koskeva Itävallan uusi lainsäädäntö on yhteensopiva EU:n lainsäädännön kanssa?

Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa vastatakseen näiden työntekijöiden ja heidän lastensa EU-oikeuksien rikkomiseen?

Jos komissio aikoo toteuttaa toimenpiteitä, miten se aikoo edetä oikea-aikaisesti, kun otetaan huomioon, että monet perheet ovat jo taloudellisissa vaikeuksissa Itävallan toimenpiteiden vuoksi?

 

Päivitetty viimeksi: 12. helmikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö