Interpelláció - G-000001/2019Interpelláció
G-000001/2019

Az Ausztriában munkát vállaló szülők gyermekei jogainak megsértése

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával G-000001/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Tavaly az osztrák parlament elfogadott egy normatív jogi aktust, amely szerint származási országuk rendelkezéseinek megfelelően ki kell igazítani az azon külföldi munkavállalókat megillető gyermekgondozási juttatásokat, akiknek gyermekei nem tartózkodnak Ausztriában. 2019. január 1-jétől ez az intézkedés a Kelet-Európában élő gyermekek után járó juttatások jelentős csökkenéséhez vezetne. Az európai munkavállalóknak egyenlő jogokkal kell rendelkezniük, a Bizottság többé nem tűrheti el azokat a diszkriminatív intézkedéseket, amelyek az európai szintű egység és szolidaritás eszméjét érintik, és erősíthetik azt a nézetet, amely szerint az Unióban első- és másodosztályú polgárok léteznek.

Mi a Bizottság véleménye a gyermekgondozási ellátások indexálására vonatkozó új osztrák jogszabály uniós joggal való összeegyeztethetőségéről?

Milyen válaszintézkedéseket tervez a Bizottság e munkavállalók és gyermekeik uniós jogainak megsértése következtében?

Ha a Bizottság lépéseket tervez, hogyan fog kellő időben eljárni, figyelembe véve azt, hogy az osztrák intézkedések következtében jelenleg sok család pénzügyi nehézségekkel küzd?

 

Utolsó frissítés: 2019. február 12.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat