Interpelacija - G-000001/2019Interpelacija
G-000001/2019

Kršitev pravic otrok, katerih starši delajo v Avstriji

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo G-000001/2019
za Komisijo
Člen 130b poslovnika
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Lani je avstrijski parlament sprejel predpis, v skladu s katerim je treba otroške dodatke za tuje delavce, katerih otroci ne prebivajo skupaj z njimi v Avstriji, prilagoditi v skladu z določbami njihove države izvora. S tem ukrepom bi se od 1. januarja 2019 znatno zmanjšali dodatki, ki se izplačujejo za otroke, ki prebivajo v vzhodni Evropi. Evropski delavci morajo imeti enake pravice, zato Komisija ne sme več tolerirati diskriminatornih ukrepov, ki vplivajo na enotnost in solidarnost na evropski ravni in bi lahko znotraj Unije okrepili prepričanje o obstoju prvorazrednih in drugorazrednih državljanov.

Kaj meni Komisija o združljivosti nove avstrijske zakonodaje o indeksaciji prejemkov za otroke s pravom EU?

Katere ukrepe namerava sprejeti v odziv na kršitev pravic EU teh delavcev in njihovih otrok?

Če namerava Komisija sprejeti ukrepe, kako bo ukrepala pravočasno, ob upoštevanju dejstva, da se številne družine zaradi avstrijskih ukrepov trenutno soočajo s finančnimi težavami?

Zadnja posodobitev: 12. februar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov