Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0778/1999Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0778/1999

Græsk handlingsplan for beskæftigelse

SPØRGSMÅL H-0778/99
til spørgetiden under mødeperioden i januar 2000
jf. forretningsordenens artikel 43
af Mihail Papayannakis
til Kommissionen

I overensstemmelse med vurderingen af handlingsplanen for beskæftigelse er Grækenland og Italien hovedmål for Kommissionens kritik for ikke i tilstrækkelig grad at have gennemført beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og politikker. Ifølge beretningen er målene i Grækenland og Italien for forbedring af beskæftigelsen ikke nået og det er tvivlsomt, om den politik, der skal gennemføres, vil gøre det muligt at overholde retningslinjerne om forebyggelse og om foranstaltninger i forbindelse med langtidsledighed. Beretningen indeholder ligeledes kommentarer om, at der i Grækenland ikke eksisterer planer for på mellemlang og lang sigt at nedsætte beskæftigelsesskat og forsikringsbyrder, eller om tilfredsstillende anvendelse af Den Europæiske Socialfonds ressourcer til støtte til beskæftigelsespolitikken, og yderligere, at der ikke findes nøjagtige beskæftigelsestal. Kan Kommissionen oplyse, om den græske regering har indgået særlige forpligtelser om, hvorledes problemer vedrørende unge og langtidsledighed skal løses, og hvad disse forpligtelser består i? Har regeringen fastsat lovgivning for og indført et anvendeligt system for konstatering, registrering og kontrol med svingninger inden for arbejdsløshed, eller er de fleste foranstaltninger stadig begrænset til at tælle de arbejdsløse?

 

 

Indgået: 02.12.1999

el