Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0624/2000Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0624/2000

Ταραχές στην αγορά του Matosinhos

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0624/00
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου 2000
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Manuel Pérez Álvarez
προς το Συμβούλιο

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 22ας Ιουνίου 2000, ομάδες ατόμων – σύμφωνα με ορισμένες πηγές επρόκειτο πράγματι για  αλιείς της παράκτιας αλιείας της περιοχής Poboa de Varsim και Matosinhos – έκαναν χρήση βίας και αμβλύστομων αντικειμένων για να παραβιάσουν τις πόρτες τεσσάρων ισπανικών φορτηγών με φορτίο σαρδέλλας μπροστά από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας Docapesca S.A. στην αγορά του Matosinhos. Ξεφόρτωσαν το εμπόρευμα σαρδέλλας από τα φορτηγά και τα περιέλουσαν με πετρέλαιο ή παρόμοια προϊόντα με σκοπό να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες και επίσης εκστόμισαν απειλές.

 

Εκτός από τις ζημίες που προκλήθηκαν στις τέσσερεις θιγόμενες εταιρείες- μία από αυτές υπολόγισε το ύψος της ζημίας σε 9.000.000 πεσέτες στα ψάρια και σε 300.000 πεσέτες τις υλικές καταστροφές που προκλήθηκαν στα φορτηγά- αυτά τα γεγονότα δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβούν ( παρόμοια γεγονότα συνέβησαν το 1998 για το σαυρίδι).

 

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο για να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων γεγονότων που αντιβαίνουν στον νόμο και ιδιαίτερα  στο πνεύμα και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Εχει προβλέψει το Συμβούλιο κάποια μορφή αντιστάθμισης ή αποζημίωσης για τη ζημία που προκλήθηκε άδικα και σκόπιμα;

 

 

Κατάθεση: 06.07.2000

es