Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0625/2000Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0625/2000

Δημόσιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0625/00
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου 2000
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Jonas Sjöstedt
προς το Συμβούλιο

Ένας από τους τρεις άξονες δράσης της Γαλλικής Προεδρίας είναι η προσέγγιση της Ευρώπης προς τους πολίτες της. Λογική συνέπεια τούτου θα ήταν να καταστούν οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου δημόσιες.

 

Πόσες δημόσιες συνεδριάσεις θα διεξαγάγει το Συμβούλιο υπό τη Γαλλική Προεδρία, από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2000;

 

 

Κατάθεση: 06.07.2000

sv