Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0626/2000Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0626/2000

Umenneskelig udnyttelse og krænkelse af børns rettigheder i USA

6.7.2000

SPØRGSMÅL H-0626/00
til spørgetiden under mødeperioden i september 2000
jf. forretningsordenens artikel 43
af Ioannis Theonas
til Rådet

Ifølge en rapport fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch omhandlende udnyttelse af børn i landbruget i USA er hundredtusinder af børn af hovedsagelig latinamerikansk oprindelse beskæftiget med markarbejde i USA "under farlige og ydmygende vilkår". Disse børn i alderen 13 til 16 år arbejder 12-14 timer i døgnet på landbrugsbedrifter, de er udsat for meget giftige pesticider, der medfører hovedpine, hudirritation, kvalme og på lang sigt kan medføre kræftfare og hjerneskader. De er tvunget til at arbejde med meget tunge og ofte farlige redskaber. I rapporten understreges det, at disse børn får en langt lavere betaling end mindstelønnen, og at nogle endda ikke tjener mere end 2 dollar om dagen.

 

Vil Rådet fordømme sådanne forhold, der udgår en åbenlys krænkelse af charteret om børns beskyttelse, og som understreger den dobbeltmoral, der præger USA, når det benytter andres overtrædelse af konventionen om barnets rettigheder som påskud til ikke at give handelsmæssig præference og til at styrke egne landbrugsprodukters illoyale konkurrence, og vil det rejse sagen over for de amerikanske myndigheder som led i dialogen med USA?

 

 

Indgået: 06.07.2000

el