Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0643/2000Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0643/2000

Έκτακτη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Παιδί

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0643/00
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου 2000
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Glenys Kinnock
προς το Συμβούλιο

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να διασφαλισθεί η θετική και εποικοδομητική συμβολή της ΕΕ στην έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Παιδί που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2001 και κατά την οποία όλα τα συμμετέχοντα κράτη θα επανεξετάσουν τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έθεσαν προ δεκαετίας στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για το Παιδί; Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και το Συμβούλιο να έχουν συντονισμένη προσέγγιση κατά την εν λόγω Διάσκεψη Κορυφής;

 

 

Κατάθεση: 11.07.2000

en