Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0649/2000Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0649/2000

  Europæiske ikke-statslige organisationer på det sociale område

  SPØRGSMÅL H-0649/00
  til spørgetiden under mødeperioden i september 2000
  jf. forretningsordenens artikel 43
  af Glenys Kinnock
  til Kommissionen

  De europæiske ikke-statslige organisationer på det sociale område udgør et vigtigt led mellem Europas borgere og Kommission, Parlament og Råd, hvilket i stigende grad erkendes i sammenhænge såsom socialpolitik, handel, udvikling og miljø. Hvilke planer har Kommissionen om at foreslå et retsgrundlag for den civile dialog mellem EU’s institutioner og det organiserede civile samfund?

   

   

  Indgået: 11.07.2000

  en