Parlamentsfråga - H-0649/2000Parlamentsfråga
H-0649/2000

Europeiska enskilda organisationer verksamma på samhällsområdet

MUNTLIG FRÅGA H-0649/00
till frågestunden under sammanträdesperioden i september 2000
i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen
från Glenys Kinnock
till kommissionen

Man uppmärksammar i allt högre grad de europeiska enskilda organisationer som är verksamma på samhällsområdet och den roll dessa spelar som en viktig länk mellan Europas medborgare, kommissionen, parlamentet och rådet när det gäller områden som socialpolitik, handel, utveckling och miljö. Vilka planer har kommissionen när det gäller att föreslå en rättslig grund för den civila dialogen mellan EU:s institutioner och det organiserade civila samhället?

 

 

Ingiven: 11.07.2000

en