Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0956/2000Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0956/2000

  Faciliteter for EU-borgere i Mekka

  SPØRGSMÅL H-0956/00
  til spørgetiden under mødeperioden i januar 2001
  jf. forretningsordenens artikel 43
  af David Bowe
  til Rådet

  Jf. EF-traktatens artikel 20, nyder enhver unionsborger i tredjelande, hvor den medlemsstat, hvori han er statsborger, ikke er repræsentereret, enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheders beskyttelse på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat. Hvilke faciliteter yder Den Europæiske Union unionsborgere i Mekka i forbindelse med Haj-pilgrimsfærden?

   

   

  Indgået: 30.11.2000

  en