Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0956/2000Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0956/2000

Faciliteter for EU-borgere i Mekka

SPØRGSMÅL H-0956/00
til spørgetiden under mødeperioden i januar 2001
jf. forretningsordenens artikel 43
af David Bowe
til Rådet

Jf. EF-traktatens artikel 20, nyder enhver unionsborger i tredjelande, hvor den medlemsstat, hvori han er statsborger, ikke er repræsentereret, enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheders beskyttelse på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat. Hvilke faciliteter yder Den Europæiske Union unionsborgere i Mekka i forbindelse med Haj-pilgrimsfærden?

 

 

Indgået: 30.11.2000

en