Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 33kWORD 15k
30 Νοεμβρίου 2000
H-0956/2000

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0956/00

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου 2001

σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού

υποβολή: David Bowe

προς το Συμβούλιο


  Θέμα: Μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτών της ΕΕ στη Μέκκα

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 20 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης της ΕΕ απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών, στις οποίες δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος, της προξενικής προστασίας κάθε κράτους μέλους, ποια μέσα προβλέπει η ΕΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών της ΕΕ που ευρίσκονται στη Μέκκα κατά τη διάρκεια του Χατζ;

 

 

Κατάθεση: 30.11.2000

en

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου